The Effect of Spiritual Well-being on the Mental Health of the Cho-Sun Tribal Women Residing in P.R. of China.
Seung Deuk Cheung, Jong Bum Lee, Jin Sung Kim, Wan Seok Seo, Dai Seg Bai, Soon Jae Park, Yeol Joo, Hyoung Uk Youm, Cheung Yuan Jin, Jiu Miao Jin, Yeung Log Ahn, Da Hong Huang, Mei Zi Biao, Tai Ji Zheng, Chang Lie Zhao
Yeungnam Univ J Med. 2004;21(2):151-166.   Published online 2004 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.12701/yujm.2004.21.2.151
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Spiritual Health in Korean Culture -Q methodological approach-
Hyung Wha Shim
Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing.2015; 22(2): 129.     CrossRef